مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی فیراکاپ آزاد ایران

با لیگ‌های ربات‌های پرنده فیرا آشنا شوید.

سرعت رباتهای پرنده
سرعت رباتهای پرنده (دانش آموزی)
ماموریت رباتهای پرنده (فضای باز)
ماموریت رباتهای پرنده (داخل ساختمان)

سایر لیگ‌های موضوعی

ربات‌های ورزشی فیرا
ربات‌های دانش‌آموزی فیرا
ربات‌های چالشی فیرا