مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی فیراکاپ آزاد ایران

با لیگ‌های ربات‌های ورزشی فیرا آشنا شوید.

المپیک ربات‌های انسان‌نما
ربات‌های چرخدار سرعتی
ربات‌های فوتبالیست انسان‌نما
رباتهای شبیه ساز فوتبالیست 5vs5

سایر لیگ‌های موضوعی

ربات‌های دانش‌آموزی فیرا
ربات‌های چالشی فیرا
ربات‌های پرنده فیرا