اطلاعات شرکت‌کنندگان

اطلاعات موردنیاز شرکت‌کنندگان در مسابقات فیراکاپ آزاد ایران لطفاً اطلاعات زیر را با دقت بخوانید. در این بخش اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام و شرکت در مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی (فیراکاپ آزاد ایران) آورده شده است. شرایط شرکت در رویداد سرپرست تیم های شرکت کننده لازم است ابتدا در صفحه ثبت […]

راهنمای ثبت‌نام

راهنمای ثبت‌نام در مسابقات فیراکاپ آزاد ایران ویدئو زیر مراحل ثبت‌نام در مسابقات فیراکاپ آزاد ایران را مرحله مرحله آموزش داده است. در صورت بروز مشکل در طی روند ثبت نام می‌توانید از طریق تلفن‌های پشتیبانی کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا با همکاران ما در ارتباط باشید.